216. Osynlig (347/365)

adventz-1

Stearinljuset är osynligt,

ljuslågan är inte osynlig.

😉

Annonser

4. Ankomst (342/365)

advent-1

Idag är det första advent.

Advent kommer av latinets adventus (Domini) som betyder (Herrens) ankomst

och är den inledande perioden i det västerländska kyrkoåret. (Wikipedia)