225. Port (47/365)

IMG_2897port

Strengbergs port i Jakobstad.

Så följer litet historik kopierad från Wikipedia:

Strengbergs tobaksfabrik

Strengbergs tobaksfabrik, officiellt Ab Ph. U. Strengberg & C:o Oy, var en finländsk tobaksfabrik grundad år 1762 i den österbottniska staden Jakobstad. Tobaksfabriken ombildades till aktiebolag år 1881.

Tobaksfabriken förnyades och byggdes till 1851. Tobaken odlades i Jakobstad ända till slutet av 1860-talet. Elektriskt ljus fick fabriken år 1889. Under 1800-talet blev fabriken Jakobstads största arbetsgivare.

Under 1920-talet var Strengbergs tobaksfabrik den största tobaksfabriken i Finland och hela Norden. Fabriken hade cirka 1300 arbetare anställda. Aktiebolaget även grundade nya fabriker i Härnösand (1903). Denna fabrik tvångsinlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915. När filialen i Härnösand slutligen år 1917 avvecklades , kunde man redovisa ett överskott på runt 1 200 000 mk. Framgången i Sverige gjorde att man startade filialer i Oslo (1912) och Köpenhamn (1912), men fabrikerna lades snabbt ner på grund av olönsamhet.

År 1919 köpte Strengberg tobaksfabriken H. Borgström Jr Tobaksfabriks Ab. Borgströms tobaksfabrik låg vid Norra Kajen i Helsingfors och dess verksamhet slutade år 1928. År 1976 blev Strengbergs tobakfabrik en del av aktiebolaget Rettig. Under 1990-talet fabriken köptes av R. J. Reynolds, som i sin tur sålde fabriken till Swedish Match. Året 1998 blev det sista året i Strengbergs tobaksfabriks verksamhetshistoria, då fabriken lades ner.